that-bird-h65pxdark

Privacybeleid

Cranky Bird is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de mensen waarmee zij werkt en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Cranky Bird houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

 

In het kader van haar dienstverlening legt Cranky Bird gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een abonnement hebt op een nieuwsbrief, gebruik maakt van onze diensten, een klantenaccount hebt, je interesse opgeeft of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met Cranky Bird. Bij de gegevens over jou gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Cranky Bird gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Cranky Bird op de hoogte te houden.

 

Jouw e-mailadres

Indien je je e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om je als klant te informeren over voor jou relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Cranky Bird. Als je hier geen prijs meer op stelt kun je je op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat je ermee hebt ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor jou relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Cranky Bird.

 

Afmelden

Cranky Bird houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Cranky Bird geeft je in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit per e-mail melden bij maira.rachmadiev@gmail.com

 

Inzage en correctie van je gegevens

Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Cranky Bird over je heeft. Als de informatie onjuist is kun je verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunnen gericht worden aan Maira Rachmadiev via e-mailadres maira.rachmadiev@gmail.com . Op dit adres kun je ook terecht indien je eventuele vragen hebt over de manier waarop Cranky Bird met je gegevens omgaat.

 

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Cranky Bird worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Cranky Bird haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Cranky Bird ook gebruik van het IP-adres van je computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan je computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Referenties

Referenties van opdrachtgevers en de personen waarmee gewerkt is zullen worden gebruikt ten behoeve van promotionele doeleinden voor Cranky Bird. De letterlijke referentieteksten kunnen met of zonder naam gebruikt worden. Alleen als de betreffende persoon hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft zullen de teksten onderschreven worden met de al dan niet volledige voor- dan wel achternaam.

 

Wijzigingen

Cranky Bird behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Check daarom regelmatig dit privacybeleid van Cranky Bird op deze website.